ข้อตกลงและเงื่อนไข

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การส่งใบสมัครของคุณแสดงว่าคุณยินยอมโดยสมัครใจ และอย่างชัดแจ้งให้เราสามารถรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ และเอกสารแนบอื่น ๆ ที่คุณอาจอัปโหลดได้ โดยทั่วไปประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมโดยตรงจากคุณจะรวมถึงชื่อ และรายละเอียดการติดต่อของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานก่อนหน้านี้ และวุฒิการศึกษาของคุณ

หากคุณให้รายละเอียดของการอ้างอิงหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบที่จะได้ขอความยินยอมจากบุคคลที่สามนั้นก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นมาให้เรา

การให้ความยินยอมของคุณแสดงว่าคุณรับรองว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้นั้นถูกต้อง และครบถ้วน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ คุณสมบัติด้านวิชาการ และวิชาชีพ ประสบการณ์การทางาน ประเมินความเหมาะสมของคุณสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ตรวจสอบประวัติหากจำเป็นต้องทำ และหากจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะไม่สามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ คุณมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว หากการปฏิเสธจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว เราจะแจ้งให้ คุณทราบ

คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ hr@softsq.com

เราต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากคุณได้รับเชิญมาสัมภาษณ์ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็นกับตำแหน่งดังกล่าว เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพิ่มเติมได้ เช่น ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยโดยการตรวจสอบประวัติ เราสามารถเก็บเอกสารจากการสัมภาษณ์ที่คุณเข้าร่วมได้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจจำเป็นต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการไอทีเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ และการสนับสนุนทางเทคนิค ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เราจะรับรองว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หากการสมัครครั้งแรกของคุณไม่สำเร็จเราจะยังคงต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อพิจารณาคุณสำหรับตำแหน่งในปัจจุบันหรือในอนาคต เราอาจติดต่อคุณหากเรามีตำแหน่งที่เราเห็นว่าคุณอาจสนใจ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่คุณจะขอให้เราลบข้อมูลของคุณออกก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

เราจะให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมี ‘ความจำเป็นในการรู้’ เท่านั้น และภายใต้ข้อจำกัดทางสัญญาที่เหมาะสม เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้สมัครงาน เพิ่มเติมได้ “ที่นี่”

หากคุณยอมรับข้อเสนอการจ้างงานข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ถูกเก็บรวบรวมในช่วงระยะเวลาการสรรหาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกบุคลากรของคุณ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบางส่วนจะถูกเก็บไว้ตลอดการจ้างงานของคุณ และอาจถูกเก็บเป็นเวลาหลายปีหลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลงหากมีกฎหมาย และกฎข้อบังคับอื่นใดกำหนด

คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรไว้เกี่ยวกับตัวคุณ และมีสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง